Vi behandler

Vi har gode resultater på behandling av lidelser som:

Hva vi ikke behandler

Vi behandler ikke pasienter med kreft eller alvorlige raumatiske lidelser. Ei heller pasienter rett etter hjerteinfarkt eller hjerneslag. Vi behandler heller ikke symptomer og smerter som ikke kan knyttes til feil i bevegelsesapparatet. Ved den minste mistanke om andre tilstander enn hva vi kan behandle, vil vi oppfordre til videre undersøkelse hos rett instans innenfor helsevesenet.