Utdanning

Naprapat utdannelsen er et 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka (bachelor og master degree) Finland, eller i Chicago USA. Per dags dato er alle medlemmene i Norges Naprapatforbund utdannet i Stockholm.

Siden autorisering av naprapater i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994, har et 5.turnusår kommet i tillegg for å oppnå en svensk eller finsk autorisasjon.

Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk.

Skolen er støtteberettiget av Statens Lånekasse.

På Naprapathögskolan sine egne websider finner du også mer utdypende informasjon om utdannelsen. her

Top