Bedrifter

Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggplager, isjias og muskelspenninger. Årsakene er stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Det koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær og mindre effektivitet.Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.

Bedrifter kan få hjelp med:

• Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen.
• Finne årsaken til plagene.
• Behandling av eventuelle belastningslidelser.
• Informasjon angående forebyggende tiltak.

Ulike løsninger:

Bedriften betaler for behandlingene.
• Bedriften subsidierer deler av behandlingene.
• De ansatte betaler behandlingene selv, men kan få behandling i arbeidstiden.

Er du fornøyd med sykefraværet i din bedrift?

Top